Header
Kies je onderwerp

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. Kies uw onderwerp om sneller misschien uw vraag te laten beantwoorden.

Algemeen

Je kan ons telefonisch bereiken tussen 08:00u en 16:30u op telefoonnummer 026 - 741 0 741. Je komt in een keuzemenu. De planningsafdeling heeft aangepaste openingstijden van 09:00u tot 16:00u. Je kan altijd een WhatsApp sturen aan hetzelfde nummer.

Onze medewerkers starten met hun werkzaamheden om 07:30u en beëindigen deze om 16:30u. Mogelijke afwijkingen worden met jou besproken.

Reparatie

Helaas kunnen wij niet tot op de minuut nauwkeurig plannen. Dit is altijd afhankelijk van andere afspraken en de tijd die daarmee gemoeid is gegaan. Wij geven jou een z.g. 'bloktijd' en doen onze uiterste best binnen deze bloktijden te starten met de werkzaamheden. Dit wil niet zeggen dat het werk ook binnen deze bloktijd gereed is. Het betreft alleen de aanvang van het werk, je moet vervolgens gedurende de gehele reparatie aanwezig blijven. Het is dus mogelijk dat de reparatie langer duurt dan de opgegeven bloktijd.

Nee dit kan niet. U dient een verzoek in te dienen bij uw woningbouwvereniging.

Bent je bang dat onze medewerkers je mislopen? Bel ons kantoor 026 -741 0741 en maak dit vooraf aan ons kenbaar. We brengen onze medewerkers dan op de hoogte van je situatie.  

Voor het wijzigen van een afspraak neem je telefonisch contact met ons op 026 - 741 0 741, keuze optie 1.

Hebben wij bij jou een 'niet-thuis kaartje' achtergelaten, dan is er iets misgelopen met de gemaakte afspraak. Neemt dan even telefonisch contact met ons op 026 - 741 0 741, keuze optie 1. Dan plannen we het opnieuw.

Daar streven wij natuurlijk wel naar. Toch kan het zijn dat de reparatie langer duurt en we moeten terugkomen. Dit laten wij tijdens de reparatie weten en dan wordt er een vervolgafspraak gepland door de afdeling reparatieplanning. Ook als er een onderdeel moet worden besteld, dan maakt onze planningsafdeling een nieuwe afspraak.

Over het algemeen nemen wij binnen twee werkdagen nadat het reparatieverzoek bij ons is binnengekomen contact met je op. Houd ook rekening met enige verwerkingstijd bij jouw woningcorporatie.

Ja, er moet gedurende de gehele reparatie iemand aanwezig blijven die meerderjarig en beslissingsbevoegd is.

Wij nemen altijd vooraf telefonisch contact met u op. Samen bepalen we datum en tijdstip.

Mutatie

Wanneer er na de eerste eindopname werkzaamheden met kosten open staan, dan krijg je recht op maximaal 5 extra huurdagen om deze werkzaamheden alsnog uit te (laten) voeren. LET OP: deze extra huurdagen dien je zelf te betalen! Vervolgens komt onze Coördinator Onderhoud terug om de openstaande zaken te bekijken. Is alles juist uitgevoerd, dan krijg je per e-mail een bevestiging dat alles akkoord is. Indien de afgesproken zaken na de tweede eindopname nog steeds niet akkoord worden bevonden, dan ontvang je een e-mail dat de overige kosten in rekening worden gebracht.

Sommige werkzaamheden zijn niet juist uitgevoerd, hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De Coördinator Onderhoud neemt contact op om dit en eventuele aanvullende maatregelen te bespreken.

Indien er op de LAATSTE huurdag geen nieuwe huurder bekend is, of wanneer de nieuwe huurder de overnamezaken niet wenst over te nemen, dienen alle zaken aangemerkt met "overname akkoord nieuwe huurder" voor de einddatum van het huurcontract uit te woning te zijn verwijderd.

Wil je geen vergoeding voor overname van goederen, vul dan bij het bedrag ‘€0,-’ in.

Het kan zijn dat de e-mail terecht is gekomen in de spambox. Vind je de mail niet, neem dan telefonisch contact met ons op 026 - 741 0 741. Dan proberen we het opnieuw.

De Coördinatoren Onderhoud van Bumé Bouw en Onderhoud treden op namens de woningcorporatie. Naast onze medewerkers is ook onze installateur en mogelijk de asbestinventarisator aanwezig bij de vooropname.

Tijdens een vooropname brengen wij alle ruimtes in kaart voor de woningcorporatie. Hieronder valt ook dat wij een lijst maken over wat je moet doen om de woning weer in ‘originele staat’ op te leveren. Daarnaast brengen wij de werkzaamheden voor onszelf in kaart, om de woning weer klaar voor verhuur te maken.

Je kan dit zowel bij Vivare als bij Bumé melden, dan maken we een nieuwe afspraak. Doe dit liefst tijdig.

Renovatie

Na overleg met de Coördinator Onderhoud mag u de gerenoveerde ruimte schoonmaken. Op tegelwerk ziet u mogelijk een witte waas. Deze is eenvoudig weg te halen met een droge doek en daarna met warm water.

Nadat er gekit is en er minimaal 24 uur is verstreken, mag je weer gebruik maken van de badkamer, keuken of het toilet. Twijfel je toch? Dan kan je contact opnemen met de uitvoerder. Deze gegevens vind je in het bewonersinformatieboekje.

Wanneer de renovatie klaar is wordt de vloerbescherming verwijderd en worden de gerenoveerde ruimtes bezemschoon achtergelaten. Daarna is het aan jezelf om alles verder schoon te poetsen en af te nemen met water en zeep.

Ja, na de renovatie worden jouw WMO-aanpassingen teruggeplaatst indien deze al aanwezig waren tijdens de opname van de badkamer of het toilet. Je kunt altijd de Coördinator Onderhoud op de hoogte stellen mocht je in de tussentijd (dus na de opname) voor WMO-aanpassingen in aanmerking bent gekomen. Dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

Na de renovatie worden de werkzaamheden met je nagelopen en beoordeeld.  Bij akkoord verwachten we dat je het bijbehorende rapport ondertekent. Mocht er nog iets niet goed zijn, dan wordt dat op dit rapport aangegeven en afspraken gemaakt hoe we dit oplossen. Dit is de oplevering.

Een renovatie veroorzaakt (vaak) veel stof en geluidsoverlast. Dit kan voor eventuele huisdieren stressvol zijn en/of nodige overlast geven. Daarom adviseren wij je voor het welzijn van je huisdier, deze elders onder te brengen.  

Voor vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met de uitvoerder, deze contactgegevens vind je in het bewonersinformatieboekje.

Ja, er moet gedurende de gehele renovatie iemand aanwezig blijven die meerderjarig en beslissingsbevoegd is.

Nee, dit is voor uw eigen veiligheid niet de bedoeling. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder. Contactgegevens vindt u in het bewonersinformatieboekje.

Het bedrijf Lycens organiseert het proces rondom asbest, dat mogelijk aanwezig is woningen die voor 1994 zijn gebouwd. Vóór de start van de renovatie beoordeelt Lycens of er een asbestinventarisatie nodig is en maakt in dat geval met jou rechtstreeks een afspraak.

Wij stellen het zeer op prijs als u de weg van de voordeur naar de ruimte die gerenoveerd moet worden vrij maakt van spullen. Dit is niet alleen prettig en veiliger werken voor onze medewerkers, maar ook ter bescherming van uw eigen spullen tegen beschadiging.

In goed overleg is dit tegen betaling mogelijk. Dit is alleen geheel op eigen risico, Bumé is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen en apparaten etc.

Ja, de ruimte waar de renovatie gaat plaatsvinden moet leeg zijn. Onze medewerkers kunnen anders niet hun werk uitvoeren. De renovatie kan dan niet doorgaan.

Vaak is er om verschillende redenen geen andere indeling mogelijk en dan blijft de indeling die u nu heeft blijft zo bestaan. Dit is ter beoordeling van de Coördinator Onderhoud. Deze is natuurlijk altijd voor overleg bereikbaar.

Dat kan op voorhand niet worden aangegeven en hangt sterk samen met uw wensen. U kunt dit bespreken tijdens de opname van de renovatie. Desgewenst doen wij vooraf een prijsopgave.

Nee, vanuit de woningbouwvereniging zijn er standaard kwaliteitseisen. Wij mogen geen andere tegels plaatsen, dan de vastgelegde standaard. Ook het plaatsen van ander materiaal of goederen is door de daarmee samenhangende garantie uitgesloten.

Wanneer u uw kleurkeuze heeft gemaakt, dan staat dit definitief vast. Dit kan niet meer worden veranderd.