Header

Ketensamenwerking

Samenwerking in de bouwketen zorgt voor hogere kwaliteit van het eindproduct. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder, daagt uit tot innovatie, werkt veiliger en past zich eenvoudig aan op ontwikkelingen in de markt. Klanten van de bouw vragen steeds minder om een fysiek product maar willen een oplossing waarbij het ontzorgen tijdens de volledige levenscyclus van een bouwwerk leidend is. Dit nieuwe samenwerken start bij de eindgebruiker of opdrachtgever en eindigt daar ook weer, als het gaat over onderhoud en beheer. Ketensamenwerking wordt pas echt waardevol als zij niet meer projectgebonden is.

Tegenwoordig lijkt het wel of ketenintegratie in de bouwbranche wordt gezien als hét toverwoord en de oplossing voor alle vraagstukken en uitdagingen. Wij plaatsen deze hoge verwachtingen graag in de juiste context. Om te beginnen is het een middel en geen doel op zich, maar nog belangrijker vraagt het veel meer van organisaties en mensen dan in eerste instantie gedacht. Het is een structureel andere manier van samenwerken en denken dan de traditionele werkwijze met vergaande implicaties zoals de bereidheid oog te hebben voor elkaars belangen, kennis te delen en daarnaast te willen leren van elkaar.

Bij Bumé Bouw en Onderhoud vinden we het in ieder geval een uitdagend proces en hebben we bewezen dat het op plekken waar écht gestreefd wordt naar een win-win situatie, met oog voor alle belangen, het ook daadwerkelijk werkt en tot een beter resultaat leidt.